Ubytování Lebeda
kontakty

Obecní úřad Rakousy
Rakousy 34
511 01 Turnov
tel.: 481 321 434
Marta Franzová - starostka: 602743669
Karel Mařík  - místostarosta: 777914978

e-mail
ISDS: 4qyb7jd

IČ: 00276049
úřední den:
St 15-17 hod.

Na dotacích se podílí

logo MMR

logo Libereckého kraje

 

Titania Lux

Home

 

Čistá obec

 

ZO vyhlašuje dobrovolnou akci - Čisté Rakousy -

 

Žádáme občany a chalupáře, aby v období od 6.4.2021 do 18.4.2021 provedli úklid v katastru obce / hlavně v okolí komunikací, cest, řeky atd/

Sebrané odpady v pytlích, připravte 18.4.2021 do 15 hod před svůj dům ke komunikaci, kdy bude proveden jejich svoz.

Pytle na odpady je možné vyzvednout v úředních hodinách na OÚ a popř. u starostky a místostarosty doma po tel.dohodě.

 

starostka tel 602743669

místostarosta 777614978

 

Za vynaložené úsilí předem děkujeme

 

 

 

 

Obec Rakousy

 

Placení poplatků za odpady a ze psů bude vybíráno do konce dubna 2021

 

Poplatky mohou být též zaplaceny na účet obce 1263077389/0800

 

600,-Kč za osobu s trvalým pobytem

300,- Kč za seniora nad 70let a dítě do 15let

600,-Kč za rekreační objekt

50,- Kč za psa a za každého dalšího 150,-Kč.

Var.symbol je čp.

 

Výměna 18 lamp veřejného osvětlení v obci, byla financována 50% dotací tj.45 000,-Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory - Regionální rozvoj program č.2.1

-program obnovy venkova, dotační titul 4

 

 

 

 

Obnova MK po výstavbě vodovodu stála 1547tis. 974tis nám byla přidělena dotace z MMR a 341tis dotace z Libereckého kraje

 

 

Oprava 1.3 km místní komunikace stála1590 tisíc korun,

z toho dvě třetiny - tedy1089 tisíc korun přispěl z dotačního fondu

odbor dopravy Libereckého kraje a jednu třetinu zaplatila Obec Rakousy.