Ubytování Lebeda
kontakty

Obecní úřad Rakousy
Rakousy 34
511 01 Turnov
tel.: 481 321 434
Marta Franzová - starostka:
602 743 669
Karel Mařík  - místostarosta:
777 614 978

e-mail
ISDS: 4qyb7jd

IČ: 00276049
úřední den:
St 15-17 hod.

Na dotacích se podílí

logo MMR

logo Libereckého kraje

 

Titania Lux

Home o obci

Rakousy leží v nadmořské výšce 257 m n. m., katastrální území má rozlohu 141 ha.
V obci žije 105 stálých obyvatel.

Obec Rakousy leží v údolí řeky Jizery, mezi Turnovem a Malou Skálou.Obcí prochází železniční trať Turnov - Stará Paka - Hradec Králové a silnice III.tř. Turnov – Malá Skála.
Obec je nejmenší obcí Libereckého kraje s OÚ a je začleněna do mikroregionu Podkozákovsko.

 

 

 

Historie

První oficielní zmínka o Rakousích je až v roce 1540, i když z historie rodu Heniků je možnost vzniku už v 2. pol. 13. století. V té době se jednalo o dvůr, který postupně náležel k různým panstvím (českodubké,frýdštejnské,maloskalské,hruborohozecké aj). V roce 1766-1775 byl dvůr rozprodán mezi drobné vlastníky.
V letech 1855-58 byla v obci budována železnice s mostem přes Jizeru a tunelem pod „Vrchůrou“
Počátkem 20. století byla vybudována silnice mezi Turnovem a Malou Skálou.

Současnost

V součastné době má obec 7 členů zastupitelstva, které se snaží starat o zdárný chod této malé vesničky. S malým rozpočtem se musí postarat o budovu bývalé školy, nyní je tento objekt využíván jako výceúčelová budova OÚ a 2 obecní byty, o hřbitov, veřejné osvětlení, 8 km obecních cest aj.

Od roku 2018 se podařilo  vybudovat vodovod a vodojem za cca 22mil. Kč, opravilo se veřejné osvětlení, místní komunikace, DČOV aj. za celkem 5,5mil. Kč. Z dotací a jiných zdrojů bylo zaplaceno24,8mil Kč


Dění v obci ovlivňuje nejvíce divadelní spolek Jizeran.

V roce 2006 získala obec ocenění v soutěži „ Vesnice roku Libereckého kraje“ za rozvoj venkova.

 

Turistika

Naše malá obec leží v údolí řeky Jizery. Toto údolí patří k pěti nejkrásnějším údolím v Evropě. Za zmínku stojí 8 roubených chalup Turnovského typu. V obci je přírodní rezervace „Bučiny u Rakous“. Obcí prochází turistické a cykloturistické cesty. V blízkém okolí naší vesničky najdete skalní města Kalich, Chleviště, Betlémské skály, Klokočské skály, Suché skály, Borek aj. Ze zřícenin hradů doporučujeme navštívit hrad Zbirohy, Roštejn, Vranov, Frýdštejn. I když v obci nenaleznete žádnou hospůdku k občerstvení, přesto vás rádi uvidíme, třeba zrovna na některých akcích Jizeranu a nebo jen si tak zarozjímat v krásné krajině u Jizery. Vodákům zase můžeme doporučit splout Jizeru z Malé Skály na Zrcadlovou kozu.

Kultura

O kulturní dění v obci se stará divadelní spolek Jizeran. Jizeran byl založen v roce 1924 a svou činnost ukončil v padesátých letech 20. století. Znovu obnoven byl v roce 1998. Spolek se nejen stará o kulturní dění, ale pomáhá obecnímu zastupitelstvu při rozvoji obce. Mimo divadelní představení se kterými se zúčatňuje různých přehlídek, pořádá i jiné akce např. Plesy, dětské karnevaly, dětské dny, pálení čarodejnic, masopustní průvody, velikonoční koledu, vánoční zpívání u betléma, zájezdy aj. Ze sportovního dění pořádá tradičně volejbalový turnaj, tenisový turnaj, soutěž v netradičním víceboji o Rakouský plecháč, plechovku a plecháček.